ZETA TRE

Prodyšná vodou ředitelná barva na vinylové bázi pro vnitřní a vnější aplikace.

ZETA TRE

Vinylový prodyšný vodou ředitelný nátěr pro vnitřní a vnější aplikace, vyniká dobrou kryvostí, přídržností k podkladu a dobrou otěruvzdorností.

Použití a vlastnosti
Zeta Tre je na bázi vinylového kopolymeru, vyniká dobrou kryvostí, prodyšností, přídržností k podkladu a
dobrou otěruvzdorností.

Vydatnost: 12 – 14 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování
Výrobek Zeta tre se dodává v bílém provedení, lze jej dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za
použití spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby.

Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem, stříkání

Příprava podkladu
Na nové podklady nanášejte přímo dvě vrstvy výrobku zředěného 20 – 30 % vody.
Na staré podklady proveďte penetrační nátěr prostředkem Isoacril, následně po odstranění
nesoudržných částí a provedení vysprávek. Poté naneste dvě vrstvy výrobku zředěného 20 – 30 % vody.

Zpracování a ředění
Teplotní a vlhkostní omezení pro aplikaci : teplota v rozmezí +5 °C až +40 °C, aplikovanou plochu chraňte před
přímým sluncem. Relativní vlhkost vzduchu: do 90 %.

Balení: nádoby o objemu 5 a 15 l

Technické údaje
Specifická hmotnost: 1,60 kg/l
pH: 7/8
Obsah netěkavých látek: 68 – 76 %
Viskozita: 500 Poise, Sp5, V3, t20 °C
Střední zrnitost: < 0.030 mm

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Objednávkový formulář