Unisilk Ambiente

Tenkovrstvý matný prodyšný vodou ředitelný silikátový fasádní nátěr s vysokou krycí schopností

Unisilk Ambiente

vodu ředitelný fasádní nátěr na bázi křemičitanu draselného, kovových oxidů, křemičité moučky, mikronizovaného vápence a stabilizujících přísad. Vlivem mikrokrystalické struktury vznikajících nerozpustných křemičitanů je nanesená vrstva vysoce prodyšná a vodoodpudivá. Nátěr si uchovává po dlouhou dobu svůj původní vzhled. Alkalické prostředí tohoto materiálu ničí plísně. Nátěr Unisilk Ambiente je vhodný na všechny druhy minerálních podkladů, kromě sádrových. Sádrový podklad je nutno ošetřit produktem Unisilk Adesione. Nátěr netvoří povrchový film. Nátěr neabsorbuje smog, proto zůstává dlouho čistý.

Vydatnost: 7 – 10 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování
Výrobek Unisilk lze lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití spektrofotometru
je možnost natónování barvy dle potřeby

Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem

Příprava podkladu
Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů
vyzrálé. Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot.
U nově provedených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Unisilk Primer ředěný v poměru dva díly primeru , jeden díl vody. U starších a sprašujících omítek použijeme transparentní impregnační nátěr Unisilk – Coesione neředěný. Omítky se stabilními vápennými nátěry: provedeme penetrační nátěr Unisilk Primer, zředěným vodou v poměru 2:1. Omítky se stabilními syntetickými nátěry: provedeme impregnační nátěr Unisilk-Adesione, vodou ředěným v poměru 5% až 10% vody.

Zpracování a ředění
Po nanesení a proschnutí penetračního nátěru(cca 6 – 8 hodin) aplikujte dva nátěry materiálu Unisilk. Druhý nátěr aplikujte po 6 – 8 hodinách. . Proveďte zředění produktu Unisilk Ambiente za použití 20% až 40% vody pro první nátěr a 10% až 20% vody pro druhý nátěr. Chraňte čerstvě nanesený produkt před deštěm, rosou, mlhou a mrazem, dokud nedojde k jeho úplnému zaschnutí.
Teplotní a vlhkostní omezení pro aplikaci: teplota v rozmezí +5°C až +30°C, relativní vlhkost vzduchu: do 80 %
Tyto mezní hodnoty musejí být rovněž splněny během zasychání produktu.
UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek obsahuje křemičitan draselný. Používejte ochranné brýle a rukavice. Pečlivě zakryjte skla, keramiku, mramor a všechny povrchy, které nebudou natírány.

Balení : nádoby o objemu 14 l

Technické údaje
Obsah netěkavých látek: 60-62%
Specifická hmotnost: 1,50 kg/ litr
Propustnost pro vodní páru: 500 l/m2 a 24 hodin
Unisilk Casa je dodáván jako vodní roztok neobsahující žádná organická rozpouštědla, a tudíž daná sloučenina ani její výpary nejsou hořlavé.

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Kontaktní formulář