Savonite – Ochrana benátských štuků

Prodyšný vodu odpuzující přípravek Savonite k ošetření hladkých povrchů na bázi vápna v exteriéru

Cena materiálu od 61,- Kč/m2. Ceny uvedeny bez DPH.

 

Savonite - ochrana benátského štuku

Savonite

je prodyšný vodu odpuzující přípravek, který nevytváří povrchový film. Neobsahuje latexy ani organická pojiva, proto nesnižuje prodyšnost podkladu. Je na bázi mastných kyselin neutralizovaných v emulzi a rostlinných aditiv.
Nanáší se v jedné, silně rozředěné vrstvě (přibližná spotřeba 0,1 l/m2).
Je určen pro ochranu hladkých povrchových úprav na bázi vápna (například benátských štuků) před deštěm.

SAVONITE musí chemicky reagovat s ošetřovaným materiálem, musí být aplikován na povrchy, které jsou dosud vlhké.

Vydatnost: 0,1 kg/m2

Barva a tónování: Transparentní, zvyšuje jas a barevný kontrast ošetřovaných ploch

Způsob nanášení: Štětcem, uhladit nerezovým hladítkem

Příprava podkladu
Vzhledem k tomu, že SAVONITE musí chemicky reagovat s ošetřovaným materiálem, musí být aplikován na povrchy, které jsou dosud vlhké.

Zpracování a ředění
SAVONITE musí být dostatečně rozředěn větším množstvím vody tak, aby se dal snadno nanášet ve velmi tenké vrstvě štětcem. Po aplikaci musí být vrstva SAVONITE rozetřena a uhlazena přes hranu nerezovým hladítkem.
Neaplikujte SAVONITE na plochy vystavené přímému slunečnímu záření nebo když by teplota mohla klesnout v období 24 hodin po aplikaci pod 5 °C.
Nejméně 8 hodin po aplikaci chraňte ošetřené povrchy před prudkým deštěm.

Nástroje umyjte vodou ihned po použití.

Balení: nádoby o objemu 4 kg

Technické údaje
Specifická hmotnost při teplotě 20°C 1,0 kg/litr
pH 12,0
Obsah sušiny 18,2 %

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 30 °C
Životnost v původním obalu přes 6 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly se zbytky nátěrových hmot a ředidel odkládejte na místě pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu. Původci odpadu musí nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 125/97 Sb.

Budeme rádi, když si zde materiál objednáte nebo nám můžete zaslat svůj dotaz