Prima mano

Vodou ředitelný akrylátový podkladový nátěr

Cena materiálu od 11,60 Kč/m2. Ceny uvedeny bez DPH.

 

Základní nátěr Prima Mano

Prima Mano je syntetický nátěr na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, anorganických oxidových pigmentů a inertních minerálních plniv. Má vynikající kryvost, prodyšnost a otěruvzdornost, hladký sametový povrch.
Zajišťuje nízkou nasákavost podkladu pro aplikaci dekorativních nátěrů systému Unigrif Effetto Finitura, pro které je určen jako podkladový nátěr.

Vydatnost: 12 – 14 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování:
Výrobek Unigrif Prima Mano lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití
spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby

Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem, stříkací pistole

Příprava podkladu
Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé.
Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot. Soudržnost povrchu a jeho stejnoměrnou nasákavost zajistíme aplikací penetračního přípravku Isoacril naředěného vodou v poměru přibližně 1:7

Zpracování a ředění
Po nanesení a proschnutí penetračního nátěru aplikujte jeden až dva nátěry materiálu Unigrif Prima Mano ředěného 20 – 30% vody. Neaplikujte, jestliže je příslušná stěna pod působením přímého slunečního světla.

Balení: nádoby o objemu 4 a 12 l

Technické údaje
Unigrif Prima Mano neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný i jeho výpary nejsou hořlavé.
Specifická hmotnost: 1,500 kg/litr
Viskozita: 500 +/- 50 Poise S5 V3
Omyvatelnost: přes 5 000 cyklů

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min. + 5 °C, max. + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Budeme rádi, když si zde materiál objednáte nebo nám můžete zaslat svůj dotaz