Polyuretanový lak Poliwat

jedná se o vodou ředitelný transparentní lak na bázi polyuretanového elastomeru. Polyuretanový lak Poliwat je vzhledem ke své značné otěruvzdornosti vhodný i na povrchy podlah. Má dobrou přídržnost na betonu, keramických materiálech, dřevě, epoxidových hmotách a některých plastech.

Polyuretanový lak Poliwat doporučujeme nanášet na nástřik stěn Variopaint pro zvýšení jeho životnosti a omyvatelnosti.

Dodává se ve dvou variantách: Poliwat 106 – lesklý, a 107 – matný.

Cena materiálu od 26,20 Kč/m2. Ceny uvedeny bez DPH.

 

polyuretanový lak Poliwat pro ochranu povrchů

Poliwat a jeho charakteristika

Spotřeba: viz aplikace

Barva a tónování: transparentní

Způsob nanášení: tento polyuretanový lak se nanáší štětcem nebo válečkem

Příprava podkladu
Podklad musí být soudržný, zbavený prachu, nečistot a odmaštěný.

Zpracování a ředění
Počet vrstev se řídí charakterem podkladu a účelem.
Na úpravy provedené Vepoxem 3530 se nanáší jedna vrstva polyuretanového  laku  Poliwatu válečkem. Spotřeba je 300 – 400 g/m².
Na betonové a keramické neglazované podklady se aplikuje první vrstva Poliwatem zředěným přídavkem 30% vody. Materiál pro druhou, případně třetí vrstvu se neředí. Spotřeba je 500 g/ m².
Na podklady opatřené nástřikem Variopaintu se nanáší jedna vrstva válečkem. Spotřeba je 80 – 100 g/ m².

Balení: nádoby o objemu 1, 5 a 10 l

Technické vlastnosti
Zasychání proti prachu 3 hodiny
pochůzí 72 hodin

Pokyny ke skladování
Teplota skladování – min. + 5 °C, max. + 30 °C
Skladovatelnost v původních obalech – 12 měsíců
Uchovávejte v dobře uzavřených nádobách a chránit před mrazem.
Prázdné obaly likvidujte podle předpisů.

Budeme rádi, když si zde materiál objednáte nebo nám můžete zaslat svůj dotaz