Penetrace Isoacril

Prostředek, který stabilizuje nesoudržné části podkladu, vyrovnává savost podkladu a zvyšuje přídržnost finálních produktů. Je určený pro vodou ředitelné barvy.

Cena materiálu od 3,70,- Kč/m2. Cena uvedena bez DPH.

Penetrace Isoacril

bezbarvá penetrační nátěrová hmota na bázi vodné disperse akrylátových kopolymerů, pro vodou ředitelné nátěry a tenkovrstvé omítky. Rovněž se používá jako penetrační nátěr v systému eliminace škodlivosti azbestu.
Penetrace Isoacril snižuje a zároveň vyrovnává savost podkladu a tím zamezuje vzniku barevných defektů nátěru a zvyšuje přilnavost nátěru k podkladu.

Vydatnost: 30 – 40 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování: bezbarvý po zaschnutí

Způsob nanášení: nejlépe štětkou, možno i válečkem s vlasem nebo nástřikem

Příprava podkladu
Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé. Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot.

Zpracování a ředění
Podle stavu a savosti podkladu řeďte vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10.
Příliš koncentrovaný roztok nepronikne do hloubky podkladu, zůstane na povrchu a po vyschnutí vytvoří lesklý film. Finální nátěr poté nepřilne dostatečně k podkladu. Kromě toho následující nátěr může mít vzhledové defekty (například lesklý povrch místo matného).
Doporučujeme provedení zkoušky ředění na vzorku podkladu.
Neaplikovat při teplotách nižších než 5°C.

Balení: nádoby o objemu 1; 5 a 10 l

Technické údaje
Specifická hmotnost: 1 kg/l

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem. Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Budeme rádi, když si zde materiál objednáte nebo nám můžete zaslat svůj dotaz