Unisilk Tonachino

Vrchní tónovatelná omítkovina na bázi vápna pro interiéry i exteriéry

UNISILK TONACHINO

Jemně strukturovaná fasádní omítkovina na bázi bramantského vápna. Specifické vlastnosti vápenné kaše, která vytváří hluboký jemný lesk, způsobují, že fasádní omítkovina TONACHINO poskytuje jeden z nejlepších finálních materiálů na bázi vápna na fasády i do interiérů. Tento materiál plně odpovídá požadavkům italských ministerstev životního prostředí a kulturního dědictví na použití při restaurátorských pracích a opravách četných historických objektů.
Hmota TONACHINO je vyrobena na základě původních receptů datujících se až do 16. století, s promítnutím technologických zlepšení, která přinesla současná doba. Vápenná kaše používaná jako pojivo prochází dlouhodobým vyzráváním. Tento proces zlepšuje kohezní vlastnosti a zpracovatelnost nátěru. Je tím také zabráněno výskytu zrn nevyhašeného vápna a minimalizuje se obsah solí rozpustných ve vodě. Plnidly jsou prachové a zrnité částice bílého či zrnitého mramoru, který je namíchám pro dosažení optimálních granulometrických vlastností. TONACHINO může být barvy bílé nebo se může barvit speciálními pigmenty, které jsou stabilní vůči UV záření a odolné vůči agresivnímu působení vápna.
Typickými vlastnostmi hmoty TONACHINO jsou vysoká prodyšnost a vynikající odolnost proti plísním a
řasám. Netvoří povrchové filmy.

Spotřeba: 1,8 – 2,5 kg/m2 na dvě vrstvy

Barva a tónování: bílá a odstíny podle barevníku

Způsob nanášení: Dle následujícího postupu

Příprava podkladu
Odstraňte výkvěty solí, v případě vlhkého podkladu odvlhčete pomocí vhodného sanačního systému; opravte veškerá zvětralá místa; odstraňte plísně, nánosy řas, syntetické nátěry a nekoherentní části.
V případě potřeby použijte základní nátěr ve složení:
1/3 čistá voda
1/3 vápenné mléko
1/3 přípravek C18 (katalogové číslo 131.12)

Zpracování a ředění
Produkt Tonachino je dodáván připravený k použití. Před použitím je třeba důkladně promíchat šroubovým míchadlem. Jednotlivé dávky se mohou lišit v odstínu, proto nanášejte celou plochu jednou dávkou, případně smíchejte a důkladně promíchejte více dávek tak, abyste dostali množství hmoty postačující k vytvoření vrstvy na celé ploše.

Zásady aplikace:
Nanášejte na fasádu, když na ni nesvítí slunce. Pracujte co nejintenzivněji, to znamená s nasazením maximálního počtu pracovníků.
Před použitím navlhčete podklad.
Použijte celoplošné lešení, nikoliv přenosná lešení.
Je-li třeba přerušit práci, ukončení proveďte na architektonických dělicích prvcích (hrany, okapové svody, římsy apod.)
Aplikovaný produkt chraňte před prudkým vysušením.
Po 8 dnech je možno produkt Tonachino ošetřit nátěrem Microsil nebo Idrorep, které jsou vodoodpudivé, prodyšné a nevytvářejí viditelný film.

První vrstva:
Nanáší se po vyzrání základového nátěru.
Naberte materiál Tonachino na nerezové hladítko a rozprostřete na plochu přímým pohybem zdola nahoru.
Postupně opakovaně vypracujte povrch, aby došlo k zarovnání případných nerovností.
Druhá vrstva:
Druhou vrstvu naneste po uplynutí dostatečného času dle vlastních zkušeností a podle zamýšleného efektu (například po zavadnutí první vrstvy nebo až po uplynutí 48 hodin).
Ihned po nanesení uhlaďte druhou vrstvu vhodným hladítkem s houbou, kruhovými pohyby.
Ředění: Výrobek je dodáván v konzistenci vhodné pro použití, není třeba ředit.
Teplotní a vlhkostní omezení pro aplikaci: teplota v rozmezí +5°C až +35°C , aplikovanou plochu chraňte
před přímým sluncem a větrem.

Balení: nádoby o objemu 25 kg

Technické údaje
Měrná hmotnost: 1,55 kg/l
pH po 30 dnech: vyšší než 11,5

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Kontaktní formulář