Dyaquarz

Akrylátový matný nátěr pro interiéry, ale i fasády s přísadou siloxanů a přísadou zamezující růstu řas.

Fasádní nátěr Dyaquarz

Je vodou ředitelný nátěr na akrylové bázi s přísadou siloxanů s obsahem křemenné moučky, která nátěru dodává matný, mírně drsný povrch.
Materiál se vyznačuje vynikající odolností vůči alkalické povaze podkladu a zvětrávání. Fasádní nátěr Dyaquarz je tvořen akrylovými kopolymery s přídavkem siloxanové pryskyřice, křemennou moučkou o zrnitosti 0,040-0,070 mm, mikročásticemi slídy (s destičkovou strukturou) a kaolíny. Je účinný proti pronikání a růstu řas.

Vydatnost: 10 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování: bílá, , lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby

Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem, nástřik

Příprava podkladu
Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot.
Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé.
U nově provedených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Isoacril ředěný v poměru jeden díl Isoacrilu a 4 – 7 dílů vody, nebo probarvený penetrační nátěr Vega.
U starších a sprašujících omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Clorfix ředěný ředidlem DS-50 v poměru jeden díl Clorfixu a ½ – 1 díl ředidla DS-50, nebo probarvený penetrační nátěr Clorfix s přídavkem 20 – 40 % ředidla DS-50.

Zpracování a ředění
Po nanesení a proschnutí penetračního nátěru aplikujte dva nátěry materiálu Dyaquarz. Druhý nátěr aplikujte po 8 až 12 hodinách. První nátěr řeďte přídavkem 15 – 20% vody, druhý nátěr přídavkem 5 -10% vody.
POZNÁMKA: Rychlost zasýchání závisí do značné míry na vlhkosti vzduchu, méně na teplotě! Chraňte čerstvě nanesený produkt před deštěm, rosou, mlhou a mrazem, dokud nedojde k jeho úplnému zaschnutí (24–36 hodin).
Teplotní a vlhkostní omezení pro aplikaci: teplota v rozmezí +5°C až +35°C , aplikovanou plochu chraňte před přímým sluncem. Relativní vlhkost vzduchu: do 80 %

Balení: nádoby o objemu 15 l

Technické údaje
Specifická hmotnost: 1,56 – 1,59 kg/l
Zrnitost křemenného plniva: 0,040 – 0,070 mm
Obsah netěkavých látek: 71,04%
pH: 8,5-9,5
Omyvatelnost: přes 6.000 cyklů

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem. Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Kontaktní formulář