Durquarz

Tenkovrstvá akrylátová omítkovina pro venkovní použití

Fasádní nátěr Durquarz

je vytvořen na bázi vodné disperze akrylátového kopolymeru, anorganických pigmentů, inertních minerálních plniv a křemičitých písků. Vyniká výbornou kryvostí, prodyšností a odolností vůči atmosférickým vlivům.

Spotřeba
0,8 – 1,2 kg/m2 při nanášení válečkem, nejlépe molitanovým o střední hrubosti
0,4 – 0,6 kg/m2 při nanášení štětkou

Barva a tónování: bílá, lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby

Způsob nanášení: štětka, váleček (molitanový), nástřik

Příprava podkladu
Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé. Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot. U nově provedených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Isoacril ředěný v poměru jeden díl Isoacrilu a 4 – 7 dílů vody, nebo probarvený penetrační nátěr Vega U starších a sprašujících omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Clorfix ředěný ředidlem DS-50 v poměru jeden díl Clorfixu a ½ – 1 díl ředidla DS-50, nebo probarvený penetrační nátěr Clorfix s přídavkem 20 – 40 % ředidla DS-50

Zpracování a ředění
Teplota prostředí: min. +5°C, max. +40°C, teplota podkladu: min. +5°C, max. +40°C.
Neaplikujte, jestliže je příslušná stěna pod působením přímého slunečního záření.
Relativní vlhkost vzduchu: max. 90%, ředění: 10–15% pro aplikaci štětkou.

Balení: nádoby o objemu 22 kg

Technické údaje
Fasádní nátěr Durquarz neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný i jeho výpary nejsou hořlavé.
Obsah netěkavých látek: 79,7%
Specifická hmotnost: 1,65 kg/l

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů.

Kontaktní formulář