Dya Color

Vodou ředitelný vinylový prodyšný nátěr pro vnitřní i venkovní aplikace s vysokou omyvatelností (přes 5000 cyklů)

Nátěr Dya Color

omyvatelný (přes 5 000 cyklů) a prodyšný nátěr na bázi polyvinylacetátu, vytváří matný a vysoce bílý povrch. Vzhledem k tomu, že je vysoce odolný, je vhodný i pro venkovní aplikace.

Vydatnost: 9 – 12 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování:
Výrobek Dya Color se dodává v barvách dle vzorkovníku. Výrobek lze dobarvovat do barev dle vzorníku NCS, Centri Storici a za použití spektrofotometru je možnost natónování barvy dle potřeby.

Způsob nanášení: štětka, váleček s vlasem a nástřik

Příprava podkladu
Nové vápenocementové podklady a vápenocementové vysprávky musí být suché a nejméně 4 – 6 týdnů vyzrálé. Natíraný povrch musí být soudržný, zbavený prachu a případných nečistot.
U nově provedených omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Isoacril ředěný v poměru jeden díl Isoacrilu a 5 – 10 dílů vody, nebo probarvený penetrační nátěr nátěr Vega.
U starších venkovních omítek použijeme transparentní penetrační nátěr Clorfix ředěný ředidlem DS-50 v poměru jeden díl Clorfixu a ½ – 1 díl ředidla DS-50, nebo probarvený penetrační nátěr Clorfix s přídavkem 20 – 40 % ředidla DS-50.

Zpracování a ředění
Po nanesení a proschnutí penetračního nátěru aplikujte dva nátěry materiálu Dya Color naředěného 10 – 30 % vody s přestávkou mezi nátěry 4 – 8 hodin.
Teplotní a vlhkostní omezení pro aplikaci: teplota podkladu i vzduchu v rozmezí +5°C až +40°C.
Relativní vlhkost vzduchu: do 90 %. Aplikovanou plochu chraňte před přímým sluncem.
Tyto mezní hodnoty musejí být rovněž splněny během zasychání produktu.

Balení: 14 l

Technické údaje
Dya Color neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný ani jeho výpary nejsou hořlavé.
Průměrná tloušťka 1 vrstvy nátěru: 40 mikronů
Obsah netěkavých látek: 57,33 %
Specifická hmotnost: 1,44 kg/litr

Skladovací podmínky
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C
Životnost v původním obalu 12 měsíců
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem.
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem.
Prázdné obaly likvidujte podle předpisů.

Kontaktní formulář