Acriwat

omyvatelný vodou ředitelný vnitřní nátěr

 

Cena materiálu od 9,70 Kč/m2. Ceny uvedeny bez DPH.

 

Nátěr Acriwat

Omyvatelný vodou ředitelný vnitřní nátěr stěn na bázi vodné disperze akrylátových polymerů.

Díky použití kvalitních pigmentů má vysokou kryvost. Velmi snadno se aplikuje, protože se neslévá a netvoří kapky. Nezapáchá ani během aplikace. Nátěry provedené Acriwatem mají dlouhou životnost a jsou omyvatelné běžnými saponáty.

Vydatnost: 10 – 12 m2/l na jednu vrstvu

Barva a tónování: odstíny podle příslušného vzorníku

Způsob nanášení: štětkou, válečkem, nástřikem

Příprava podkladu:
Nové podklady je nutné natřít penetračním přípravkem Primer D. A. Staré podklady savé a sprašující je nutné zbavit veškerých nepřilnavých a zvětralých částí, vyspravit a vystěrkovat. Opravený podklad je nutné před aplikací Acriwatu opatřit penetrací Primerem D. A. Na vyzrálé zdravé podklady je možné aplikovat Acriwat bez předchozí impregnace.

Zpracování a ředění
Acriwat se nanáší nátěrem i stříkáním v jedné, případně ve dvou vrstvách. Před použitím je nutné celý obsah obalu dokonale promíchat. Podle potřeby je možné Acriwat naředit přidáním 5 – 20% vody. Teplota při aplikaci nesmí klesnout po 5°C. Použité nářadí umyjte vodou ihned po ukončení práce.

Balení: nádoby o objemu 7,5 a 15 kg

Technické vlastnosti
Specifická hmotnost: 1,55kg/l
Viskozita (Krebs Unity20°C) 120 – 140
Průměrná vydatnost: ca. 6 – 8 m2/l na vrstvu
Obsah netěkavých složek: 72 %
Zasychání: 30 minut

Pokyny ke skladování
Teplota skladování – min. + 5 °C, max. + 40 °C
Skladovatelnost v původních obalech – 12 měsíců
Uchovávejte v dobře uzavřených nádobách a chránit před mrazem.
Prázdné obaly likvidujte podle předpisů.

Budeme rádi, když si zde materiál objednáte nebo nám můžete zaslat svůj dotaz